12 ครั้งแห่งความยิ่งใหญ่ ในงาน LPN Family Day
สำหรับลูกบ้าน
| 10:00 - 20:00 น.
หมดเวลาร่วมกิจกรรม
ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา

ต้องเป็นลูกบ้าน LPN ที่โอนแล้วเท่านั้น 

หมดเวลาร่วมกิจกรรม